Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inngår avtale med MOSO

By Elise Thu Johansen

USN er Norges nyeste universitet. USN er det fjerde største av Norges ti universiteter med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN skal dette semesteret teste ut MOSO teknologien i grupper med studenter og praksisveiledere innenfor grunnskolelærer utdanningen. Bildet nedenfor er tatt fra oppstartsmøte for utprøving av MOSO i Drammen.