Forskning om MOSO på NERA 2018

By Rita Kvinge Døvik

På kongressen NERA 2018 ble de første funnenen fra prosjektet Supervision Technology for Teacher Training presentert. Dette er et skandinavisk samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Högskolan i Halmstad. 
I Netwok 25: Mentoring, Guidance and Counselling arrangert et symposium med tittelen: «Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training» (bildet).

Her ble de første funnene fra den systematiske utprøvingen av MOSO i grunnskolelærerutdanningen i Norge og Sverige lagt fram gjennom tre papers:

  1. Interactive multimodal feedback practice in practicum: What is it? (Cato Bjørndal & Petter Mathisen)
  2. Student teachers as legitimate participants in mentoring: An extended community of practice. (Ann-Christine Wennergren & Fredrik Thornberg)
  3. Using interactive multimodal observation and feedback technology in teacher education practicum: Supervisors’ experiences. (Cato Bjørndal & Petter Mathisen)