MOSO workshop med brukeropplevelsen i fokus

By redaksjonen

MOSO er opptatt av å involvere kunder og brukere så tidlig som mulig i utviklingsprosessen. MOSO teknologien i dagens versjon er et resultat av det gode kunde samarbeidet som er etablert med Universitet- og høyskoler i Norge, Danmark og Sverige. En viktig suksessfaktor for MOSO fremover er et økt fokus på gode brukeropplevelser. I dag …


Meld deg på MOSO seminar 14. Mai

By redaksjonen

Velkommen til Sørlandet og seminar om veiledningsteknologi 14.mai, kl. 09-16. Vi inviterer herved til Moso-seminar tirsdag 14.mai 2019 klokken 09:00-15:00 i Kunnskapsparken, Kristiansand. Tema vil være veiledningsteknologi, med hovedfokus på deling av brukererfaringer, forsknings-nyheter og presentasjon av produktnyheter. Benytt anledningen til å høre om erfaringene fra Nordiske Universiteter og Høyskoler på pedagogisk bruk av MOSO …


Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inngår avtale med MOSO

By Elise Thu Johansen

USN er Norges nyeste universitet. USN er det fjerde største av Norges ti universiteter med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN skal dette semesteret teste ut MOSO teknologien i grupper med studenter og praksisveiledere innenfor grunnskolelærer utdanningen. Bildet nedenfor er …


MOSO skal benyttes ved et av de største universitetene i Nord-Europa

By redaksjonen

Universitetet i Göteborg ble etablert i 1891 og har ca 39 000 studenter og 5900 ansatte. Dermed er dette et av de største universitetene i Nord-Europa. Universitetet i Göteborg er en av de mest populære universitetene i Sverige og har det høyeste antall søkere til mange programmer og kurs. Universitetet dekker de fleste vitenskapelige disipliner …


Tekniske nyheter i 2019

By Elise Thu Johansen

MOSO er under kontinuerlig utvikling, og har siden lanseringen av MOSO kommet med en rekke nye funksjoner og oppdateringer. Mohammad Hussain jobber som teknisk ansvarlig i MOSO, og har en bachelor i IT og informasjonssystemer fra Universitetet i Agder. Han tar nå en master i informasjonssystemer samtidig som han jobber med teknisk utvikling, support og …


Petter Mathisen om MOSO

By Elise Thu Johansen

Petter Mathisen er dosent ved UiA, og forsker på bruk av digital teknologi i ulike veiledningssammenhenger. I tillegg til dette er Petter gründeren av plattformen MOSO som blir brukt ved flere universiteter og høyskoler i Skandinavia på tvers av ulike profesjoner med praksisveiledning som en del av utdanningen. I dette intervjuet forteller Petter mer om hvilke …


God Jul fra MOSO

By redaksjonen

  Vi vil takke alle våre kunder- og partnere for god mottagelse og et stort engasjement gjennom vårt første hele driftsår. Det gode samarbeidet har vært avgjørende for utviklingen av MOSO – en programvare som har som mål å heve kvaliteten på praksisveiledningen. I løpet av året har vi fått etablert en dyktig kjerneorganisasjon som …


Økt nordisk bruk av MOSO i praksisveiledningen

By redaksjonen

Det er økende interesse og nå er MOSO tatt i bruk ved Universitet og høyskoler i både Norge, Sverige og Danmark. Siden 1. September har 2 850 brukere tatt i bruk MOSO.


MOSO i ProDig

By Elise Thu Johansen

ProDiG er et samarbeidsprosjekt mellom ulike avdelinger og institutter ved Universitetet i Agder og Vennesla- og Kristiansand kommuner. Kommunene satser tungt på å utvikle elever og læreres digitale kompetanse. Ved å innarbeide nye og innovative modeller for samarbeid og kompetanseutveksling mellom universitetet, skoleeiere og praksisskoler, skal lærerutdannere fra praksisfelt og campus sammen utvikle sin egen …


MOSO er under stadig utvikling

By redaksjonen

MOSO inngår flere nye samarbeidsavtaler med Nordiske Universiteter og høyskoler. Det er inngått langsiktige avtaler med b.l.a Universitetet i Agder, Universitet i Halmstad, Universitetet i Trømsø, Høyskolen på Vestlandet, Høyskolen i Vold og Oslo Met Storbyuniversitetet i tillegg til en rekke prosjekter med kortere horisont. Mer enn 3000 studenter og lærere benytter nå MOSO til …


← Older posts Newer posts →