Tekniske nyheter i 2019

By Elise Thu Johansen

MOSO er under kontinuerlig utvikling, og har siden lanseringen av MOSO kommet med en rekke nye funksjoner og oppdateringer. Mohammad Hussain jobber som teknisk ansvarlig i MOSO, og har en bachelor i IT og informasjonssystemer fra Universitetet i Agder. Han tar nå en master i informasjonssystemer samtidig som han jobber med teknisk utvikling, support og …


Petter Mathisen om MOSO

By Elise Thu Johansen

Petter Mathisen er dosent ved UiA, og forsker på bruk av digital teknologi i ulike veiledningssammenhenger. I tillegg til dette er Petter gründeren av plattformen MOSO som blir brukt ved flere universiteter og høyskoler i Skandinavia på tvers av ulike profesjoner med praksisveiledning som en del av utdanningen. I dette intervjuet forteller Petter mer om hvilke …


God Jul fra MOSO

By redaksjonen

  Vi vil takke alle våre kunder- og partnere for god mottagelse og et stort engasjement gjennom vårt første hele driftsår. Det gode samarbeidet har vært avgjørende for utviklingen av MOSO – en programvare som har som mål å heve kvaliteten på praksisveiledningen. I løpet av året har vi fått etablert en dyktig kjerneorganisasjon som …


Økt nordisk bruk av MOSO i praksisveiledningen

By redaksjonen

Det er økende interesse og nå er MOSO tatt i bruk ved Universitet og høyskoler i både Norge, Sverige og Danmark. Siden 1. September har 2 850 brukere tatt i bruk MOSO.


MOSO i ProDig

By Elise Thu Johansen

ProDiG er et samarbeidsprosjekt mellom ulike avdelinger og institutter ved Universitetet i Agder og Vennesla- og Kristiansand kommuner. Kommunene satser tungt på å utvikle elever og læreres digitale kompetanse. Ved å innarbeide nye og innovative modeller for samarbeid og kompetanseutveksling mellom universitetet, skoleeiere og praksisskoler, skal lærerutdannere fra praksisfelt og campus sammen utvikle sin egen …


MOSO er under stadig utvikling

By redaksjonen

MOSO inngår flere nye samarbeidsavtaler med Nordiske Universiteter og høyskoler. Det er inngått langsiktige avtaler med b.l.a Universitetet i Agder, Universitet i Halmstad, Universitetet i Trømsø, Høyskolen på Vestlandet, Høyskolen i Vold og Oslo Met Storbyuniversitetet i tillegg til en rekke prosjekter med kortere horisont. Mer enn 3000 studenter og lærere benytter nå MOSO til …


MOSO omtales i svenske Høgre utbildning

By redaksjonen

Erfaringer fra forskning på bruk av MOSO publiseres i det svenske vitenskaplige tidsskriftet “Høgre utbildning”. Studien ser nærmere på erfaringer og effekter ved bruk av MOSO i grunnskolelærer utdanningen og hvordan digitale verktøy kan påvirke lærerdeltakelsen i veiledningsprosessen. Basert på Wengers teori om læring i et praksisfellesskap, har lærerstudenter og veiledere arbeidet på grunnlag av digitale observasjoner. …


UiO tar i bruk MOSO plattformen

By Elise Thu Johansen

Universitetet i Oslo er det eldste og høyst rangerte universitetet i Norge. Universitets institutt for pedagogikk er blant annet det største fagmiljøet for pedagogisk forskning her til lands. Førsteamanuensis Thomas De Lange ved Institutt for Pedagogikk skal nå gjennomføre et prosjekt hvor MOSO plattformen skal brukes av vitenskapelige ansatte ved Universitet i Oslo. Vi har i den …


Effekter med innføring av MOSO i Masteroppgave

By redaksjonen

MASTEROPPGAVE En styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen – en studie av profesjonsutvikling støttet av håndholdt teknologi av Karin Mjelde og Mette Ulvedal, Høgskulen på Vestlandet


Nettverkssamling om digital kompetanse i lærerutdanningen

By redaksjonen

Petter Mathisen var en av foredragsholderne da Utdanningsdirektoratet og Universitetet i Agder inviterte til nettverkssamling 6.-7. November om profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen. Tema: “Læring på tvers av læringsarenaer (LU og praksis)”. Det var stor interesse fra hele landet med bred deltakelse av ledere, lærerutdannere, praksislærere, lærerstudenter og andre som er involvert i lærerutdanning. For …


← Older posts Newer posts →