Bruk av teknologi gir bedre veiledning

By Admin

Bruken av digital teknologi i praksisveiledning for lærere gir høyere kvalitet på veiledningen. Nå ønsker flere andre institusjoner å benytte seg av teknologien utviklet ved Universitetet i Agder. 12.januar arrangeres derfor et seminar der erfaringene med veiledningsteknologien presenteres for deltagere fra blant andre UiT, Nord Universitet, Høgskolen i Sør-Øst Norge, Høgskolen i Volda og Høgskolen …


MOSO utprøves i svensk videregående skole

By Admin

Høgskolen i Halmstad (HH) arbeider sammen med Kattegattgymnasiet og to andre gymnasier i et forsøksprosjekt hvor de, som de tre første videregående skolene i Sverige, prøver ut MOSO i observasjonsbasert kollegaveiledning. Les mer her og her!


Newer posts →