Digital konferanse hos NTNU

By redaksjonen

Læringsfestivalen i Trondheim – Mai 2020Stor interesse for veiledningsteknologi Da Læringsfestivalen ved NTNU i Trondheim ble flyttet over på webløsning i vår, var MOSO en del av årets program. Petter Mathisen ved PULS, UiA gjorde rede for begrepet veiledningsteknolgi og skisserte hvordan MOSO har blitt til – fra en pedagogisk idé til en skreddersydd programvare …


Drivkraft for kollegaveiledning

By redaksjonen

I den svenske rapporten “Drivkraft för kollegialt lärande: Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever” presenterer redaktørene Ann-Christine Wennergren og Jaana Nehaz fem eksempler på kollegaveiledning, der MOSO benyttes til digital observasjon av kritiske venner. Rapporten består av to hoveddeler. I del 1 blir tre erfarne lærere fra …


Svensk-Norsk forskningsstudie om digitale verktøy i praksis veiledningen publisert i “Högre Utbildning”

By redaksjonen

Stor interesse for Svensk-Norsk forsknings studie som er publisert i svenske “Högre utbildning”.  “Högre utbildning” er et vitenskapelig tidskrift med interesse innenfor undervisning og utdanning ved Universitet- og Høyskoler.  Formålet med studien er å bidra med kunnskap om hvordan digitale verktøy kan påvirke lærerstudentens deltagelse i praksis veiledningen. Studien er gjennomført i et samarbeid mellom …


Klart for lansering av MOSO 3.0

By redaksjonen

MOSO 3.0 lanseres Fredag 7. Februar med nye funksjoner og med et nytt design for en bedre brukeropplevelse. Bli bedre kjent med MOSO 3.0 i denne korte videon:Her er noen av nyhetene i MOSO  3.0.Nytt design og nye funksjoner KALENDERBedre planlegging og oversiktDashboardEn samlet oversikt for alle hendelser MeldingerEn mulighet til å kommunisere direkte med andre …


MOSO på besøk i Halmstad

By redaksjonen

MOSO på besøk hos Høgskulan i Halmstad MOSO besøkte tidligere denne uken Høgskulan i Halmstad (HH) som er en viktig partner. HH har bidratt med bred forskningsinnsats og utprøvning av teknologien med mål om å heve utdanningskvaliteten innen praksisveiledningen. Arbeidet hos HH er viktig for utvikling av MOSO teknologien. Sara Karlsson delte positive erfaringer på …


MOSO 3.0 er på vei

By redaksjonen

Vårt tekniske applikasjons team (Mohammad Hussain, Phuong Ha Pham og Magnus Høvik) har hatt en travel høst sammen med vår utviklingsavdeling. Nå er uttestingen av den nye  programvaren startet.  MOSO 3.0 er et resultat av et nært samarbeid og tilbakemeldinger fra utprøvingsprosjekter ved Universiteter- og høyskoler i Norden. I MOSO 3.0 introduseres et nytt design, …


MOSO utprøves i barnehagelærerutdanningen

By redaksjonen

MOSO i BLU (Barnehagelærerutdanningen) er for tiden et pilotprosjekt der utvalgte praksislærere ved UiA er med i en utprøvingsfase. MOSO testes ut i BLU med mål om å heve kvaliteten på planlegging, observasjon og veiledning, samt å forbedre kommunikasjonen mellom universitetet og praksisbarnehagen. Utgangspunktet er at moderne teknologi som MOSO gir stadig bedre muligheter for …


Studentene ved UiT opplever høyere utdanningskvalitet

By redaksjonen

UiT – Norges Arktiske Universitet har i løpet av våren 2019 gjennomført en evaluering av lærerstudentenes bruk av MOSO. Undersøkelsen ble besvart av 34 studenter. Nedenfor oppsummerer vi hovedfunnene i undersøkelsen som underbygger at MOSO bidrar til høyere utdanningskvalitet i praksisundervisningen. Dette sier studentene om hvor fornøyd de er med å bruke MOSO i praksisveiledningen …


MOSO konferanser i 2020

By redaksjonen

Her finner du en oversikt over de konferansene som MOSO planlegger å delta på i 2020. 1. Nordisk konferanse om veiledningsteknologi i høyere utdanning  En konferanse som arrangeres i samarbeid med Høgskolan i Halmstad, Universitet i Agder og MOSO. Målgruppe: praksislærere, lærere, skoleledere, lærerutdannere og deltakere fra utdanningssektoren for øvrig i Sverige, Danmark og Norge. …


MOSO styrker staben

By redaksjonen

Vi ønsker Phuong Ha Pham velkommen til MOSO. Hun vil styrke vårt tekniske team med arbeidsoppgaver knyttet til teknisk prosjektledelse, samt utvikling og drift av vår tekniske plattform. Pham har kunnskap knyttet til b.l.a scripting og hacking, informasjonssikkerhet, tjenestedesign og forretningsmodeller.    


← Older posts Newer posts →