Stor økning i nordisk bruk av MOSO

By redaksjonen

Det er gledelig å kunne konstatere at bruk av MOSO brer om seg i Norden og stadig flere tar i bruk MOSO-teknologien for å heve utdanningskvaliteten innenfor b.l.a barnehage- og lærerutdanningen. I perioden 1. September 2019 til 20. November 2019 har over 4 000 brukere benyttet MOSO. Disse har gjennomført 45 771 sesjoner med 276 …


Forskningskonferansen CARN-ALARA

By redaksjonen

CARN-ALARA (Split, Oktober 2019) er en aksjonsjonskonferanse som aksjonsforskere fra hele verden deltar på for å presentere og dele forskning  innen utdanningssektoren. Forskerne Ann-Christine Wennergren, Caroline Nagy og Jaana Nehez fra Høgskolan i Halmstad presenterte analyser og resultater fra pågående forskningsprosjekter hvor MOSO også er involvert.   Hva var anledning for at dere ble invitert …


Samarbeid om utvikling av teknologi for sykepleierens praksisstudier

By redaksjonen

Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) er tildelt midler fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) til et 3-årig prosjekt for å utvikle en forskningsbasert teknologi med formål om å øke effektivitet, kvalitet og fleksibilitet i praksisperioden på Bachelor utdanning innenfor Sykepleie. Bildet fra “Kick off” av prosjektet «Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning …


Høy aktivitet denne høsten

By redaksjonen

Team MOSO går en hektisk tid i møte. MOSO utnyttes ved stadig flere Universiteter- og høyskoler. Og våre nordiske kundepartnere utvider MOSO plattformen til å inkludere flere brukere, nye brukergrupper og flere profesjonsutdannelser. Vi har høy fokus på den helt nye MOSO 3.0 som er under utvikling med ny design og funksjonalitet. Den planlegges klar …


Oppsummering av våren 2019

By Admin

Våren 2019 har vært en hektisk, men også en spennende tid for MOSO. Takket være våre god samarbeidspartnere som har bidratt med både innspill og kunnskap, er vi nå godt på vei med utviklingen av MOSO 3.0 som vil være klar for lansering i løpet av kort tid. Før vi tar sommerferie, vil vi gjerne …


OsloMet anvender digitale verktøy

By Admin

OsloMet er et storbyuniversitet lokalisert i Oslo og Akershus, som driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, lærerutdanning, teknologi, kunst og design. Universitetet har i dag rundt 20 000 studenter og 1 400 akademisk ansatte, og er dermed et av Norges største universiteter. OsloMet har anvendt MOSO i en klasse for praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag. …


Veiledningsteknologi i BLU

By Admin

Gjennom et pilotprosjekt har barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder tatt i bruk MOSO gjennom praksislæringen. Totalt tre partier fra Roligheden Gård Barnehage, Odderøya Barnehage og Klokkarstua Barnehage har tatt i bruk den nye veiledningsteknologien. Kai Rune Karlsen ved Roligheden Gård Barnehage er en av flere praksisveiledere som har benyttet seg av MOSO under pilotprosjektet. Vi …


Stor deltakelse på MOSO brukerforum 2019

By Admin

Tirsdag 14. mai arrangerte MOSO det første brukerforumet med stor oppslutning fra Universiteter- og høyskoler i hele Norden. Hovedtema var erfaringsdeling knyttet implementering, bruk og utvikling av veiledningsteknologien MOSO. Alle deltagerne fra de 13 læringsstedene som var representert driver i dag prosjekter hvor MOSO blir benyttet. Det ble satt et særlig lys på hvordan studentene …


Högskolan i Halmstad bruker MOSO som en del av et internasjonal forskningsprosjekt

By Admin

Ved Högskolan i Halmstad foregår det i dag et internasjonalt forskningsprosjekt hvor forskere ved høyskolen utvikler en ny applikasjon for interaktiv observasjon med sikte på bedre kvalitet i observasjonsfasen. Studenter og veiledere får i denne sammenheng anledning til å anvende MOSO. Les hele saken om forskningsprosjektet her.      


Digitale verktøy i sykepleierutdanningen

By Admin

MOSO har som mål å nå ut til alle utdanninger som har praksis som en del av utdanningen, og studenter fra alle typer utdanningsløp etterspør praksis som en del av utdanningsløpet. MOSO har siden nyttår blitt utprøvd av sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder som et av tiltakene i prosjektet “Hvordan få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten?”.   Dette …


← Older posts Newer posts →