Oppsummering av våren 2019

By Elise Thu Johansen

Våren 2019 har vært en hektisk, men også en spennende tid for MOSO. Takket være våre god samarbeidspartnere som har bidratt med både innspill og kunnskap, er vi nå godt på vei med utviklingen av MOSO 3.0 som vil være klar for lansering i løpet av kort tid. Før vi tar sommerferie, vil vi gjerne …


OsloMet anvender digitale verktøy

By Elise Thu Johansen

OsloMet er et storbyuniversitet lokalisert i Oslo og Akershus, som driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, lærerutdanning, teknologi, kunst og design. Universitetet har i dag rundt 20 000 studenter og 1 400 akademisk ansatte, og er dermed et av Norges største universiteter. OsloMet har anvendt MOSO i en klasse for praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag. …


Veiledningsteknologi i BLU

By Elise Thu Johansen

Gjennom et pilotprosjekt har barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder tatt i bruk MOSO gjennom praksislæringen. Totalt tre partier fra Roligheden Gård Barnehage, Odderøya Barnehage og Klokkarstua Barnehage har tatt i bruk den nye veiledningsteknologien. Kai Rune Karlsen ved Roligheden Gård Barnehage er en av flere praksisveiledere som har benyttet seg av MOSO under pilotprosjektet. Vi …


Stor deltakelse på MOSO brukerforum 2019

By Elise Thu Johansen

Tirsdag 14. mai arrangerte MOSO det første brukerforumet med stor oppslutning fra Universiteter- og høyskoler i hele Norden. Hovedtema var erfaringsdeling knyttet implementering, bruk og utvikling av veiledningsteknologien MOSO. Alle deltagerne fra de 13 læringsstedene som var representert driver i dag prosjekter hvor MOSO blir benyttet. Det ble satt et særlig lys på hvordan studentene …


Högskolan i Halmstad bruker MOSO som en del av et internasjonal forskningsprosjekt

By Elise Thu Johansen

Ved Högskolan i Halmstad foregår det i dag et internasjonalt forskningsprosjekt hvor forskere ved høyskolen utvikler en ny applikasjon for interaktiv observasjon med sikte på bedre kvalitet i observasjonsfasen. Studenter og veiledere får i denne sammenheng anledning til å anvende MOSO. Les hele saken om forskningsprosjektet her.      


Digitale verktøy i sykepleierutdanningen

By Elise Thu Johansen

MOSO har som mål å nå ut til alle utdanninger som har praksis som en del av utdanningen, og studenter fra alle typer utdanningsløp etterspør praksis som en del av utdanningsløpet. MOSO har siden nyttår blitt utprøvd av sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder som et av tiltakene i prosjektet “Hvordan få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten?”.   Dette …


Ny representant i Danmark

By Elise Thu Johansen

Stine Heger er utdannet cand.mag. i retorikk og dansk, og har siden 2009 arbeidet med skrivedidaktikk og universitetspedagogikk, da spesielt med feedback og peerfeedback. Hun har blant annet skrevet bok om oppgaveskriving og en artikkel om peer feedback. Stine har tidligere arbeidet ved flere forskjellige høyskoler og universiteter, senest Aarhus Universitet. Stine Heger vil være …


MOSO bidrar til å lukke gapet mellom teori og praksis

By Elise Thu Johansen

MOSO bidrar til å lukke gapet lærerstudentene opplever mellom teori og praksis. I følge Aleksandra Lazareva og Kari Midtsund Nordbø opplever dagens lærerstudenter at gapet mellom teori og praksis er for stort. Dette håper de på å gjøre noe med ved å benytte seg av pedagogiske plakater som gjør pedagogisk teori lett tilgjengelig gjennom MOSO. …


Fra Forskning til Kommersialisering

By Elise Thu Johansen

Mediestudentene ved UiA Nyskapning har laget en kort animasjonsfilm om MOSO for å fremheve gode eksempler på hvordan forskningsarbeid kan kommersialiseres til å bli en praktisk betydning for samfunnet. Den nye videoen kan sees på vår nye YouTube kanal her.  


MOSO i Australia

By Elise Thu Johansen

MOSO beveger seg ut i verden og i desember var MOSO, representert ved Ann-Christine Wennergren og Frederic Thornberg  fra Halmstad Universitetet, ved Federation University i Australia med PeCALE research group. PeCALE-forskergrupper består av om lag 20 forskere fra utdanningsskolen ved Federation University. Gruppen søker å forstå pedagogikk, læreplan, vurdering og engasjement innen en rekke ulike …


← Older posts Newer posts →