Økt nordisk bruk av MOSO i praksisveiledningen

By redaksjonen

Det er økende interesse og nå er MOSO tatt i bruk ved Universitet og høyskoler i både Norge, Sverige og Danmark. Siden 1. September har 2 850 brukere tatt i bruk MOSO.