Nettverkssamling om digital kompetanse i lærerutdanningen

By redaksjonen

Petter Mathisen var en av foredragsholderne da Utdanningsdirektoratet og Universitetet i Agder inviterte til nettverkssamling 6.-7. November om profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen. Tema: “Læring på tvers av læringsarenaer (LU og praksis)”.

Det var stor interesse fra hele landet med bred deltakelse av ledere, lærerutdannere, praksislærere, lærerstudenter og andre som er involvert i lærerutdanning. For å utvikle kvaliteten i lærerutdanningene er det viktig å sikre helhet og sammenheng i undervisningen på campus og ved lærerutdanningsbarnehager og -skoler, men også lærebedrifter. Utdanningene bør legge til rette for læringsformer som gir studentene mulighet til å se tydelige sammenhenger mellom teori og praksis. Dette handler også om å konkretisere hvordan lærerutdanningene best forbereder studentene på en praksis som knytter sammen digitale ferdigheter, digital kompetanse og læring. Petters innlegg handlet om “Veiledningsteknologi i praksis”. Det ble presentert erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO (Mentoring and Observation SOftware)  i Norge og Sverige.