MOSO workshop med brukeropplevelsen i fokus

By redaksjonen

MOSO er opptatt av å involvere kunder og brukere så tidlig som mulig i utviklingsprosessen. MOSO teknologien i dagens versjon er et resultat av det gode kunde samarbeidet som er etablert med Universitet- og høyskoler i Norge, Danmark og Sverige.

En viktig suksessfaktor for MOSO fremover er et økt fokus på gode brukeropplevelser. I dag har vi sammen med studenter fra UiA gjennomført en workshop med fokus på UX (User eXperience – Design & Brukeropplevelse). Målet er å forbedre og videreutvikle en programvare design som i enda større grad treffer behovene til brukeren samtidig som det skal være enkelt og intuitivt.

I MOSO er UX en naturlig del av vår produktutvikling. I utviklingsprosessen benytter vi en bruker sentrert metode som betyr å arbeide med brukeren i fokus gjennom hele prosjektet. Dette innebærer at vi har tett kommunikasjon med brukeren før, under og etter utviklingen slik at vi er sikre på å lage den riktige løsningen fra start til mål.

Formålet med å benytte UX i MOSO er å sikre utviklingen av en løsning som:
• er innbydende, intuitiv og enkel å forstå uten unødvendige trinn i arbeidsflyten
• gjør det mulig for brukeren å jobbe effektivt
• forhindrer feilsituasjoner og håndterer feilsituasjoner som brukeren havner i

For å lage gode løsninger så er vi avhengig av det gode samarbeidet som er etablert med våre kunder. Vi takker UiA studentene for aktiv deltagelse med konstruktive og nyttige tilbakemeldinger.