MOSO i ProDig

By Elise Thu Johansen

ProDiG er et samarbeidsprosjekt mellom ulike avdelinger og institutter ved Universitetet i Agder og Vennesla- og Kristiansand kommuner. Kommunene satser tungt på å utvikle elever og læreres digitale kompetanse.

Ved å innarbeide nye og innovative modeller for samarbeid og kompetanseutveksling mellom universitetet, skoleeiere og praksisskoler, skal lærerutdannere fra praksisfelt og campus sammen utvikle sin egen og studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Vi har tatt en kort prat med prosjektleder Johan K. Andreasen om ProDiG-prosjektet og hvordan MOSO kan bidra til en bedre kvalitet i praksisopplæringen gjennom prosjektet;

Hvordan skiller ProDiG-prosjektet seg fra andre lignende prosjekter i landet?

I ProDig-prosjektet ønsker vi å bidra til å utvikle en mer forskningsbasert og fremtidsrettet lærerutdanning. Det gjør vi gjennom å knytte lærerutdanningen tettere opp mot den profesjonen som vi utdanner til. Dette skjer blant annet gjennom mange delte stillinger, hvor dyktige lærere fra partnerskoler ansettes i 20% stillinger på universitetet for å samarbeide med faglærere i utdanningene. Vi involverer også skoler på nye måter, for eksempel ved at hele personalet på skoler involveres i lærerutdanningene gjennom skolebaserte workshops for lærerstudentene.

Hvordan vurderer du bruk av MOSO i dette prosjektet?

Praksisveiledning er en veldig viktig del av utdanningen og vi tror MOSO kan bidra til enda bedre kvalitet i praksisopplæringen. MOSO kan bidra til å gjøre observasjonene i klasserommet enda mer konkrete og målrettede, og dermed få et bedre grunnlag for veiledningen.

Hvorfor MOSO er viktig for prosjektet?

MOSO er viktig fordi vi i prosjektet er opptatt av hvordan teknologi kan bidra til mer student/elevaktiv læring. MOSO er et samarbeidsverktøy hvor både faglærere, praksislærere og studenter deltar i planlegging, observasjon og veiledning. Gjennom aktiv deltakelse blir også læringsutbyttet til studentene større.

Hva håper du på å oppnå av effekter?

Vi håper at MOSO kan bidra til å styrke studentenes refleksjoner om undervisning og læring ved å bli mer aktive i veiledningen. Vi håper også at MOSO kan bidra til mer konkrete tilbakemeldinger til studentene, noe som er svært viktig for å utvikle kunnskap og ferdigheter.