MOSO i Australia

By Elise Thu Johansen

MOSO beveger seg ut i verden og i desember var MOSO, representert ved Ann-Christine Wennergren og Frederic Thornberg  fra Halmstad Universitetet, ved Federation University i Australia med PeCALE research group. PeCALE-forskergrupper består av om lag 20 forskere fra utdanningsskolen ved Federation University. Gruppen søker å forstå pedagogikk, læreplan, vurdering og engasjement innen en rekke ulike former for pedagogiske sammenhenger og i ulike samfunnskontekster. Ann-Christine og Frederic deltok også på the Australian Association for Research in Education konferansen (AARE) i Sydney.

Ved Sydney AARE og Federation University presenterte Ann-Christine og Frederic resultater fra pilotstudien (som kan leses her) som de har analysert og skrevet sammen med Petter Mathisen (UiA) og Cato Bjørndal (UiT), samt kort om erfaringen de har fra bruk av MOSO i videregående utdanning. De fikk mange positive tilbakemeldinger om gevinster fra observasjoner og hvordan dette i sin tur kan påvirke studentenes deltakelse.