Forskerportrett – Petter Mathisen

By Rita Kvinge Døvik

Dosent ved UiA, Petter Mathisen, forsker på bruk av teknologi i praksisveiledning. I forskerportrettet presenterer han sitt forskningsfelt som blant annet fokuserer på effekter av å bruke MOSO i observasjonsbasert veiledning.