Effekter med innføring av MOSO i Masteroppgave

By redaksjonen

MASTEROPPGAVE
En styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen –
en studie av profesjonsutvikling støttet av håndholdt teknologi

av Karin Mjelde og Mette Ulvedal, Høgskulen på Vestlandet