Bruk av teknologi gir bedre veiledning

By Admin

Bruken av digital teknologi i praksisveiledning for lærere gir høyere kvalitet på veiledningen.

Nå ønsker flere andre institusjoner å benytte seg av teknologien utviklet ved Universitetet i Agder.

12.januar arrangeres derfor et seminar der erfaringene med veiledningsteknologien presenteres for deltagere fra blant andre UiT, Nord Universitet, Høgskolen i Sør-Øst Norge, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Østfold.

Les hele saken på UiAs hjemmeside