Digital konferanse hos NTNU

By redaksjonen

Læringsfestivalen i Trondheim - Mai 2020

Stor interesse for veiledningsteknologi

Da Læringsfestivalen ved NTNU i Trondheim ble flyttet over på webløsning i vår, var MOSO en del av årets program. Petter Mathisen ved PULS, UiA gjorde rede for begrepet veiledningsteknolgi og skisserte hvordan MOSO har blitt til - fra en pedagogisk idé til en skreddersydd programvare for praksisoppfølging. Sammen med Kari Midtsund Nordbø holdt Mathisen sesjonen Veiledningsteknologi - et bidrag til kvalitetsheving i lærerutdanningens praksisveiledning. Erfaringer med den multimodale programvaren MOSO. Nordbø har jobbet som praksislærer i flere år, og har en delt stilling i Prodig-prosjektet ved UiA med særlig ansvar for opplæring i MOSO. Opp i mot 100 deltakere fikk med seg den digitale presentasjonen i begynnelsen av mai, der Mathisen og Nordbø presenterte funn og erfaringer knyttet til bruk av MOSO i praksis i grunnskolelærerutdanningen.
Image
Petter Mathisen og Kari Midtsund Nordbø

Se video av presentasjonen nedenfor.

Image