Drivkraft for kollegaveiledning

By redaksjonen

I den svenske rapporten “Drivkraft för kollegialt lärande: Observationer med MOSO och kritiska vänner. Fem undersökningar om att göra skillnad för elever” presenterer redaktørene Ann-Christine Wennergren og Jaana Nehaz fem eksempler på kollegaveiledning, der MOSO benyttes til digital observasjon av kritiske venner.

Rapporten består av to hoveddeler. I del 1 blir tre erfarne lærere fra ulike gymnas koblet sammen for å være hverandres kritiske venner. Gjennom bruk av MOSO har de – sammen med en veileder – gitt hverandre respons på både planer og undervisning for å kunne videreutvikle egen praksis.

I del 2 er eksemplene knyttet til oppdraget “Samverkan för bästa skola”, som hadde som mål å øke kunnskapsresultatene og likeverdet i skolene i Helsingborg. Dalhemsskolan hadde store utfordringer med blant annet konflikter mellom elever, hærverk, samt at elevene i stor grad var normsettere på skolen. Lærerne opplevde en krevende situasjon, som de ikke klarte å forandre selv. Som et ledd i skolens utviklingsarbeid, ble MOSO brukt i kollegaveiledning for at lærere skal kunne gjenerobre eierskapet til klasserommet.
Les rapporten her.