Svensk-Norsk forskningsstudie om digitale verktøy i praksis veiledningen publisert i “Högre Utbildning”

By redaksjonen

Stor interesse for Svensk-Norsk forsknings studie som er publisert i svenske “Högre utbildning”.  “Högre utbildning” er et vitenskapelig tidskrift med interesse innenfor undervisning og utdanning ved Universitet- og Høyskoler.  Formålet med studien er å bidra med kunnskap om hvordan digitale verktøy kan påvirke lærerstudentens deltagelse i praksis veiledningen.

Studien er gjennomført i et samarbeid mellom forskerne Cato P. Bjørndal (Universitet i Tromsø), Ann-Christine Wennergren og Fredrik Thornberg ved Högskolan i Halmstad og Petter Mathisen ved Universitetet i Agder.

Full artikkel i “Høgre Utbildning” får du tilgang til her.