Studentene ved UiT opplever høyere utdanningskvalitet

By redaksjonen

UiT – Norges Arktiske Universitet har i løpet av våren 2019 gjennomført en evaluering av lærerstudentenes bruk av MOSO. Undersøkelsen ble besvart av 34 studenter.

Nedenfor oppsummerer vi hovedfunnene i undersøkelsen som underbygger at MOSO bidrar til høyere utdanningskvalitet i praksisundervisningen.

Dette sier studentene om hvor fornøyd de er med å bruke MOSO i praksisveiledningen (1) Svært fornøyd: 71,4%, (2) Fornøyd: 14,3, (3) Usikker: 14,3%, (4) Misfornøyd: 0%, (5) Svært misfornøyd: 0%.

Dette sier studentene om bruk av MOSO i førveiledningen

• Bedre kommunikasjon med veileder
• Bedre førveiledning -> større trygghet
• Enklere å sette seg inn i medstudentene sine planer
• Mer tilstede i andres undervisning

“Førveiledning har vært noe jeg aldri har brukt tidligere, men nå har jeg fått godt utbytte av den.”

Dette sier studentene om bruk av MOSO i observasjon:
• Mer aktive studenter
• Ulike roller under observasjon
• Lettere å få frem meninger ved hjelp av bilde og video
• Bruk av “tommel opp”

“Medstudenter har tatt bilde og video av en situasjon, mens praksislærer har kommentert. Tilsammen har det gitt et bedre bilde av observasjon.”

Dette sier studentene om bruk av MOSO i etterveiledningen:

• Vi studenter er mer på
• Mer forberedt på hva vi skal snakke om
• Bruk av bilde/video skaper større forståelse av situasjonen det snakkes om
• Notatene er ikke forsvunnet
• Planlegging av neste undervisning

“MOSO har vært en veldig stor forskjell fra tidligere. Det har gjort at vi samarbeider mer og bedre. Det kjennes mer meningsfylt.”

Har MOSO påvirket læringsutbyttet?
• Høyere læringsutbytte – kvaliteten på veiledningene har økt
• Mer presise tilbakemeldinger
• Ført til større refleksjoner i veiledningen
• Flere konstruktive diskusjoner
• Bruke MOSO senere – alt ligger der

Fra studenten (klipt ut fra kommentarene i spørreskjemaet):
• Tanken på å at jeg eventuelt ikke har MOSO i neste praksis, skremmer meg. MOSO er et utrolig verktøy, og jeg skulle ønske at alle lærerstundenter hadde brukt det i praksis!
• Jeg synes det har påvirket læringsutbyttet mitt veldig bra! I fjor hadde vi ikke MOSO, og da ble alt sendt over mail. Man mistet fort tråden på hvor alle planene var. I tillegg ble veiledningen mer amputert, fordi læreren hadde notatene den tok for seg selv, og vi fikk ikke sett disse.
• Mer oversiktlig og systematisk. Enklere å dele observasjoner.
• Stort. Det er lettere å huske det som blir observert og alt samles på et sted.
• Jeg tror det har hjulpet mitt læringsutbytte. Det gjør at vi får en bedre flyt i veiledningen.