Masteroppgave med resultater fra utprøving av MOSO

By Admin

I en masteroppgave skrevet av Mjelde og Ulvedal (2017) ble MOSO utprøvd i grunnskolelærerutdanningen. Studien konkluderer med at bruk av håndholdt teknologi støtter profesjonsutviklingen hos lærerstudenter. Mjelde og Ulvedal framhever at programvaren bidrar positivt til en «Teorinær praksisopplæring med digitale verktøy (TPDV)». Les abstractet og last ned oppgaven her.