MOSO utprøves i barnehagelærerutdanningen

By redaksjonen

MOSO i BLU (Barnehagelærerutdanningen) er for tiden et pilotprosjekt der utvalgte praksislærere ved UiA er med i en utprøvingsfase. MOSO testes ut i BLU med mål om å heve kvaliteten på planlegging, observasjon og veiledning, samt å forbedre kommunikasjonen mellom universitetet og praksisbarnehagen. Utgangspunktet er at moderne teknologi som MOSO gir stadig bedre muligheter for å støtte opp om samspill i praksisperiodene ved at informasjon, observasjoner og feedback nå kan deles enkelt mellom studenter, veiledere og faglærere. Dette kan bidra til å styrke praksisveiledningens kvalitet.

I denne forbindelse har UiA ved BLU produsert en video som presenterer hvorfor og hvordan MOSO anvendes i pilotprosjektet. Se BLU video her eller trykk på bildet nedenfor:

MOSO skal i utprøvingsperioden brukes på følgende måte:

  1. En student lager og publiserer sin plan.
  2. Medstudenten(e) og veilederen gir respons på planene.
  3. Studenten bearbeider og gjør ferdig sin plan.
  4. Medstudenten(e) og veilederen bruker tekst, bilde og video i sine observasjoner når studenten er i aktivitet.
  5. Studenten forbereder seg før veiledningen ved å gå gjennom observasjonene/”feeden” og analyserer og reflekter over det som er observert.
  6. Studenten, medstudenten(e) og veilederen deltar i veiledningssamtalen med sine synspunkter, vurderinger og refleksjoner.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan MOSO kan anvendes så kan du ta kontakt med MOSO her eller via mail hello@moso.as.