Stor økning i nordisk bruk av MOSO

By redaksjonen

Det er gledelig å kunne konstatere at bruk av MOSO brer om seg i Norden og stadig flere tar i bruk MOSO-teknologien for å heve utdanningskvaliteten innenfor b.l.a barnehage- og lærerutdanningen. I perioden 1. September 2019 til 20. November 2019 har over 4 000 brukere benyttet MOSO. Disse har gjennomført 45 771 sesjoner med 276 236 “pageviews”. Dette er en økning på ca 75% fra samme periode i 2018. Disse tallene samsvarer med den gradvise innføringen av MOSO som våre kunde partnere har som strategi.