MOSO 3.0 er på vei

By redaksjonen

Vårt tekniske applikasjons team (Mohammad Hussain, Phuong Ha Pham og Magnus Høvik) har hatt en travel høst sammen med vår utviklingsavdeling.

Nå er uttestingen av den nye  programvaren startet.  MOSO 3.0 er et resultat av et nært samarbeid og tilbakemeldinger fra utprøvingsprosjekter ved Universiteter- og høyskoler i Norden.

I MOSO 3.0 introduseres et nytt design, nye funksjoner og bedre brukervennlighet. Målet er å eliminere behovet for teknisk opplæring.

Blant de nye funksjonene kan nevnes:

Dynamisk Dashboard med statusinformasjon for aktiviteter og planer
Kalenderfunksjonalitet
Mulighet for å opprette «workspace»
Forbedret meldingsfunksjonalitet
Forbedret dokumenthåndtering

Det vil også inkluderes en ny funksjon som gjør det mulig å automatisk starte og stoppe planer. MOSO 3.0 vil være klar for lansering i Januar 2020.