Samarbeid om utvikling av teknologi for sykepleierens praksisstudier

By redaksjonen

Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH) er tildelt midler fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) til et 3-årig prosjekt for å utvikle en forskningsbasert teknologi med formål om å øke effektivitet, kvalitet og fleksibilitet i praksisperioden på Bachelor utdanning innenfor Sykepleie.


Bildet fra “Kick off” av prosjektet «Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet».

Den nye teknologien vil inneholde funksjonalitet for daglig e-rapporter, støtte for virtuelle praksisgrupper og digitale vurderinger.

MOSO vil ha et nært samarbeid med LDH i prosjektperioden og bidra inn i prosjektet med design og utvikling av applikasjonen.

Prosjektet er delt i tre faser:
1. Testfase – Konseptet skal testes gjennom en pilotstudie i primær- (hjemmesykepleier og sykehjem) og sekundærhelsetjeneste (sykehus og poliklinikk)
2. Effektfase –Konseptet skal testes gjennom en randomisert kontrollert studie
3. Implementeringsfase –Ved positive effekt skal konseptet implementeres i bachelor-, videre- og masterutdanning ved LDH

Ett vellykket prosjekt vil re-designe praksisstudiene knyttet til bachelorgraden i sykepleieutdanningen (BIS) ved LDH og er et ledd i utviklingen av nytt utdanningsprogram fra 2020.

Bildet fra Kick-Off med Andrea Aparecida Goncalves, Førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale høgskole