Oppsummering av våren 2019

By Elise Thu Johansen

Våren 2019 har vært en hektisk, men også en spennende tid for MOSO. Takket være våre god samarbeidspartnere som har bidratt med både innspill og kunnskap, er vi nå godt på vei med utviklingen av MOSO 3.0 som vil være klar for lansering i løpet av kort tid. Før vi tar sommerferie, vil vi gjerne oppsummere noen av vårens mange begivenheter.


– MOSO inngikk et samarbeid med Göteborg Universitet, institutt for didaktikk og pedagogikk.

– Universitetet i Sørøst-Norge tok i bruk MOSO i vårsemesteret. USN testet ut teknologien i grupper med studenter og praksisveiledere innenfor grunnskolelærer utdanningen.

– For å lage gode løsninger så er vi avhengig av det gode samarbeidet som er etablert med våre kunder. Sammen med studenter fra UiA gjennomførte MOSO en workshop med fokus på UX. Målet var å forbedre og videreutvikle en programvare design som i enda større grad treffer behovene til brukerne, samtidig som det skal være enkelt og intuitivt.

– Stockholm Universitet publiserte en omtale om forskningsprosjektet “Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning” skrevet av Wennergren, Thornberg, Bjørndal och Mathisen. Studien ser nærmere på erfaringer fra forskning på bruk av MOSO i grunnskolelærerutdanningen og hvordan digitale verktøy kan påvirke lærerdeltakelsen i veiledningsprosessen.

– I følge Aleksandra Lazareva og Kari Midtsund Nordbø opplever dagens lærerstudenter at gapet mellom teori og praksis er for stort. Dette håper de på å gjøre noe med ved å benytte seg av pedagogiske plakater som gjør pedagogisk teori lett tilgjengelig gjennom MOSO. Hele saken kan leses her.

– Denne våren har vi hatt et større fokus på markedene i Sverige og Danmark, og Stine Heger ble ansatt som MOSO sin representant i Danmark.

– MOSO har siden nyttår blitt utprøvd av sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder som et av tiltakene i prosjektet “Hvordan få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten?”. 

– Gjennom et pilotprosjekt har barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder tatt i bruk MOSO gjennom praksislæringen.

– Tirsdag 14.mai arrangerte MOSO sitt første brukerseminar. Alle deltagerne fra de 13 læringsstedene som var representert driver i dag prosjekter hvor MOSO blir benyttet. Tilbakemeldingene viser at brukerforumet var en svært vellykket arena for erfaringsdeling.


Med dette ønsker vi alle våre samarbeidspartnere og lesere en riktig god sommer!