Veiledningsteknologi i BLU

By Elise Thu Johansen

Gjennom et pilotprosjekt har barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Agder tatt i bruk MOSO gjennom praksislæringen. Totalt tre partier fra Roligheden Gård Barnehage, Odderøya Barnehage og Klokkarstua Barnehage har tatt i bruk den nye veiledningsteknologien. Kai Rune Karlsen ved Roligheden Gård Barnehage er en av flere praksisveiledere som har benyttet seg av MOSO under pilotprosjektet. Vi har tatt en prat med Kai Rune for å høre hvordan han opplever bruk av digitale veiledningsverktøy i barnehagelærerutdanningen.

Hva gjør MOSO interessant?

Moso er interessant fordi teknologien gjør det mulig å sørge for en dokumentasjon av hendelser og aktiviteter mens de pågår. Man har også muligheter til å gi tilbakemeldinger i forkant, underveis og i etterkant av planlagte aktiviteter. Dette bidrar til å øke effektiviteten i veiledningen

Hvordan anvender dere MOSO  og hvem er målgruppen?

MOSO brukes i blu’s praksisperioder og det er naturlig nok studenter og praksislærere som er primærmålgruppen. Man kan også se for seg muligheter til å benytte seg av faglærerne kompetanse underveis i periodene.

Hvorfor ønsker dere å teste ut MOSO?

Vi ønsket å teste ut MOSO fordi tankene om bruk av teknologi i veiledningen har ligget langt fremme. Dokumentasjon er viktig i veiledningsøyemed og man har søkt etter muligheter til å samle dette digitalt. MOSO er et hjelpemiddel som fungerer på alle plattformer, det er brukervennlig, enkelt å sette seg inn i og enkelt å bruke.

Hva håper dere på å oppnå av effekter?

Målet er å heve kvaliteten på praksisperioder og veiledning spesielt. Kommunikasjon mellom student og øvingslærer gjøres lettere, veiledningtiden gjøres mere effektiv og kvaliteten på veiledninger heves.