Stor deltakelse på MOSO brukerforum 2019

By Elise Thu Johansen

Tirsdag 14. mai arrangerte MOSO det første brukerforumet med stor oppslutning fra Universiteter- og høyskoler i hele Norden. Hovedtema var erfaringsdeling knyttet implementering, bruk og utvikling av veiledningsteknologien MOSO. Alle deltagerne fra de 13 læringsstedene som var representert driver i dag prosjekter hvor MOSO blir benyttet.

Det ble satt et særlig lys på hvordan studentene og praksisveilederen i praksisperiodene pendler mellom tre relaterte aktiviteter: undervisning, observasjon og veiledning. Samspillet mellom disse aktivitetene er avgjørende for veiledningens kvalitet. Det samme gjelder samarbeidet mellom universitetet og praksisskolene. MOSO anvendes nå til å understøtte disse prosessene og de nordiske prosjektene viser hvordan informasjon, observasjoner og feedback deles enkelt mellom studenter, veiledere og faglærere ved hjelp at den digitale plattformen.

Cato P. Bjørndal og Petter Mathisen innledet brukerforumet med å dele siste nytt fra forskningsfronten. Deretter presenterte representanter og prosjektledere fra barnehagelærer-, grunnskole- og sykepleierutdanningen i Norden erfaringer med etterfølgende plenum dialog. Med hele 16 eksterne foredragsholdere fra mange av de største læringsstedene i Norden ble det et brukerforum som holdt et høyt faglig innhold og hvor viktige erfaringer ble delt og faglige kontakter ble knyttet.

Tilbakemeldingene viser at brukerforumet var en svært vellykket arena for erfaringsdeling. MOSO tar med seg mange nyttig tilbakemeldinger som blir verdifulle bidrag inn i det videre utviklingsarbeidet med MOSO teknologien.

 

Vi ønsker å takke alle deltakere og foredragsholdere for deltagelsen.

 

Årets program:

Endelig Dagsprogram 14.mai

 

Aleksandra Lazareva (UiA) – siste nytt fra forskningsfronten

Fra sosial samling 13.mai 2019 – Dvergsnes

Deler av MOSO-teamet. Fra venstre: Elise Thu Johansen, Stine Heger, Odd-Terje Døvik, Magnus Høvik og Mohammad Hussain

Petter Mathisen: MOSO vs. Videoanalyse