MOSO bidrar til å lukke gapet mellom teori og praksis

By Elise Thu Johansen

MOSO bidrar til å lukke gapet lærerstudentene opplever mellom teori og praksis.

I følge Aleksandra Lazareva og Kari Midtsund Nordbø opplever dagens lærerstudenter at gapet mellom teori og praksis er for stort. Dette håper de på å gjøre noe med ved å benytte seg av pedagogiske plakater som gjør pedagogisk teori lett tilgjengelig gjennom MOSO. På denne måten kan studentene enklere knytte fagterminologi opp mot hva som skjer i klasserommet.

Les hele saken på Universitetet i Agder sine hjemmesider her.

Aleksandra Lazareva og Kari Midtsund Nordby. Bilde hentet fra UiA.no.

Aleksandra Lazareva og Kari Midtsund Nordby. Bilde hentet fra UiA.no.