MOSO på vei inn i nordiske Universitet- og Høyskoler

By redaksjonen

MOSO har i 2. kvartal 2018 inngått kontrakter med 6 nordiske Universitet- og høyskoler, samt en kontrakt med Innovasjon Norge.

Signering av innovasjons kontrakt. Fra venstre på bildet: Marita Søndeland, Innovasjon Norge, Jørn Varhaug Dekan for lærerutdanningen ved UiA, Tormod Næss Daglig Leder Moso as, Kristin Skoglund Robstad, Praksisleder i grunnskoleutdanningen.

 

Avtalen er et gjennombrudd for teknologien som digitaliserer praksisveiledningen for høyere profesjonsutdannelser. I samme periode er det også inngått en innovasjons kontrakt (OFU) med Innovasjon Norge, Universitet i Agder og Universitet i Halmstad. Avtalen sikrer at MOSO programvaren ferdigstilles i nært samarbeid med sine kunde partnere.  Programvaren benyttes av studenter og veiledere både i forberedelse og gjennomføringen av praksisundervisning.