MOSO innføres for fullt ved Barnehagelærerutdanningen ved UiA

By redaksjonen

Morten Halvorsen

"Det er en stor fordel å få samlet mange momenter i veiledning et sted" - Morten Halvorsen Praksisleder Barnehagelærerutdanningen

Hvorfor har dere valgt å innføre MOSO?

SVAR: Det er en stor fordel å få samlet mange momenter i veiledning et sted (planer, observasjoner, tilbakemeldinger osv). GLU har gått foran og nå ønsker vi i BLU v/UiA å være de første i BLU!

Hovedgrunnen er at det ser som alle parter må tre tydeligere frem i veiledningen og vi mener det kan bidra til økt kvalitet!

Hva er omfanget og hvordan har dere organisert implementeringen av MOSO?
Hvilke positive effekter har innføringen av MOSO gitt (barnehagelærerstudent, praksislærer, andre)?
Hva har vært utfordringene og hvordan håndteres disse?
Hvordan har Covid-19 påvirket gjennomføringen av praksisveiledningen og bruken av MOSO?
Andre kommentarer?