Ny modell for veiledning av sykepleiestudenter i praksis

By redaksjonen

Lovisenberg Diakonale Høgskole og MOSO samarbeider om å utvikle digital løsning for sykepleiestudenter

Oppstarten

For akkurat et år siden samlet seg en stor gruppe entusiastiske personer på Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo, bestående av representanter fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, studenter, lærere og MOSO. Målet var å starte utviklingen av et nytt verktøy for veiledning av sykepleiestudenter i praksis – en mobil veiledningsapplikasjon.

Testfasen
Vurdering av sykepleiestudenter
Samarbeidet LDH og MOSO
Videre planer