4317 brukersesjoner

By Rita Kvinge Døvik

Samarbeidet med lærerutdanningen på Universitetet i Agder om utprøving av av MOSO har nå vist seg å skyte fart. Til tross for at MOSO stadig er i en utprøvingsfase og i hovedsak begrenser seg til 2. klasse i grunnskolelærerutdanningen, kunne statistikken for februar måned 2018 fortelle at det ble gjennomført 4317 brukersesjoner og at det var 719 timer med trafikk.