Innovasjon Norge omtaler MOSO

By redaksjonen


Stor interesse for tverr skandinavisk seminar om veiledning og teknologi

By redaksjonen

Ler mer her


Universitet i Agder satser på MOSO – Fædrelandsvennen

By redaksjonen

Øker Kvaliteten. Kristian Andersen, studieleder for grunnskolelærerutdanningen på UiA forteller at man lenge har ønskt å ta i bruk teknologi som kan være til hjelp i lærerutdanningen.


MOSO på vei inn i nordiske Universitet- og Høyskoler

By redaksjonen

MOSO har i 2. kvartal 2018 inngått kontrakter med 6 nordiske Universitet- og høyskoler, samt en kontrakt med Innovasjon Norge. Signering av innovasjons kontrakt. Fra venstre på bildet: Marita Søndeland, Innovasjon Norge, Jørn Varhaug Dekan for lærerutdanningen ved UiA, Tormod Næss Daglig Leder Moso as, Kristin Skoglund Robstad, Praksisleder i grunnskoleutdanningen.   Avtalen er et …


MOSO presenteres for rådmenn og ordførere

By redaksjonen

Veiledningsprogramvaren MOSO ble forrige uke presentert for rådmenn og ordførere fra Oppland som var på besøk hos UiA Nyskapning. Les artikkelen her


4317 brukersesjoner

By Rita Kvinge Døvik

Samarbeidet med lærerutdanningen på Universitetet i Agder om utprøving av av MOSO har nå vist seg å skyte fart. Til tross for at MOSO stadig er i en utprøvingsfase og i hovedsak begrenser seg til 2. klasse i grunnskolelærerutdanningen, kunne statistikken for februar måned 2018 fortelle at det ble gjennomført 4317 brukersesjoner og at det …


Forskning om MOSO på NERA 2018

By Rita Kvinge Døvik

På kongressen NERA 2018 ble de første funnenen fra prosjektet Supervision Technology for Teacher Training presentert. Dette er et skandinavisk samarbeidsprosjektet mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Högskolan i Halmstad.  I Netwok 25: Mentoring, Guidance and Counselling arrangert et symposium med tittelen: «Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision …


Forskerportrett – Petter Mathisen

By Rita Kvinge Døvik

Dosent ved UiA, Petter Mathisen, forsker på bruk av teknologi i praksisveiledning. I forskerportrettet presenterer han sitt forskningsfelt som blant annet fokuserer på effekter av å bruke MOSO i observasjonsbasert veiledning.


Ny video dokumenterer bruk av MOSO i praksisveiledning

By Admin

En ny video dokumenterer det skandinaviske forskningsprosjektet “Supervision Technology in Teacher Training Programmes”. Videoen viser hvordan MOSO er blitt brukt i lærerutdanningene ved Universitetet i Agder, Universitet i Tromsø og Högskolan i Halmstad. Filmen er produsert ved Universitetet i Agder.


Masteroppgave med resultater fra utprøving av MOSO

By Admin

I en masteroppgave skrevet av Mjelde og Ulvedal (2017) ble MOSO utprøvd i grunnskolelærerutdanningen. Studien konkluderer med at bruk av håndholdt teknologi støtter profesjonsutviklingen hos lærerstudenter. Mjelde og Ulvedal framhever at programvaren bidrar positivt til en «Teorinær praksisopplæring med digitale verktøy (TPDV)». Les abstractet og last ned oppgaven her.


← Older posts