Stor deltakelse på MOSO brukerforum 2019

By Elise Thu Johansen

Tirsdag 14. mai arrangerte MOSO det første brukerforumet med stor oppslutning fra Universiteter- og høyskoler i hele Norden. Hovedtema var erfaringsdeling knyttet implementering, bruk og utvikling av veiledningsteknologien MOSO. Alle deltagerne fra de 13 læringsstedene som var representert driver i dag prosjekter hvor MOSO blir benyttet. Det ble satt et særlig lys på hvordan studentene …


Högskolan i Halmstad bruker MOSO som en del av et internasjonal forskningsprosjekt

By Elise Thu Johansen

Ved Högskolan i Halmstad foregår det i dag et internasjonalt forskningsprosjekt hvor forskere ved høyskolen utvikler en ny applikasjon for interaktiv observasjon med sikte på bedre kvalitet i observasjonsfasen. Studenter og veiledere får i denne sammenheng anledning til å anvende MOSO. Les hele saken om forskningsprosjektet her.      


Digitale verktøy i sykepleierutdanningen

By Elise Thu Johansen

MOSO har som mål å nå ut til alle utdanninger som har praksis som en del av utdanningen, og studenter fra alle typer utdanningsløp etterspør praksis som en del av utdanningsløpet. MOSO har siden nyttår blitt utprøvd av sykepleierstudenter ved Universitetet i Agder som et av tiltakene i prosjektet “Hvordan få flere sykepleiere til kommunehelsetjenesten?”.   Dette …


Ny representant i Danmark

By Elise Thu Johansen

Stine Heger er utdannet cand.mag. i retorikk og dansk, og har siden 2009 arbeidet med skrivedidaktikk og universitetspedagogikk, da spesielt med feedback og peerfeedback. Hun har blant annet skrevet bok om oppgaveskriving og en artikkel om peer feedback. Stine har tidligere arbeidet ved flere forskjellige høyskoler og universiteter, senest Aarhus Universitet. Stine Heger vil være …


MOSO bidrar til å lukke gapet mellom teori og praksis

By Elise Thu Johansen

MOSO bidrar til å lukke gapet lærerstudentene opplever mellom teori og praksis. I følge Aleksandra Lazareva og Kari Midtsund Nordbø opplever dagens lærerstudenter at gapet mellom teori og praksis er for stort. Dette håper de på å gjøre noe med ved å benytte seg av pedagogiske plakater som gjør pedagogisk teori lett tilgjengelig gjennom MOSO. …


Fra Forskning til Kommersialisering

By Elise Thu Johansen

Mediestudentene ved UiA Nyskapning har laget en kort animasjonsfilm om MOSO for å fremheve gode eksempler på hvordan forskningsarbeid kan kommersialiseres til å bli en praktisk betydning for samfunnet. Den nye videoen kan sees på vår nye YouTube kanal her.  


MOSO i Australia

By Elise Thu Johansen

MOSO beveger seg ut i verden og i desember var MOSO, representert ved Ann-Christine Wennergren og Frederic Thornberg  fra Halmstad Universitetet, ved Federation University i Australia med PeCALE research group. PeCALE-forskergrupper består av om lag 20 forskere fra utdanningsskolen ved Federation University. Gruppen søker å forstå pedagogikk, læreplan, vurdering og engasjement innen en rekke ulike …


Stockholm Universitet omtaler MOSO

By Elise Thu Johansen

Stockholms Universitet er blant verdens 200 beste Universiteter og er en av de 50 beste utdanningsinstitusjonene i Europa. I Sverige er Stockholms Universitet et av de ledende universitetene. Universitetet har nå publisert en omtale om forskningsprosjektet “Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning” skrevet av Wennergren, Thornberg, Bjørndal och Mathisen. Studien ser nærmere på erfaringer fra forskning …


Programblad for MOSO seminar 14.mai!

By Elise Thu Johansen

Vi inviterer herved til Moso-seminar tirsdag 14.mai 2019 klokken 09:00-15:00 i Kunnskapsparken, Kristiansand. Tema vil være implementering og bruk av veiledningsteknologi, med hovedfokus på deling av brukererfaringer og presentasjon av produktnyheter. Det inviteres til uformell sosial samling i forkant 13. Mai kl. 18. Program for dagen:


MOSO workshop med brukeropplevelsen i fokus

By redaksjonen

MOSO er opptatt av å involvere kunder og brukere så tidlig som mulig i utviklingsprosessen. MOSO teknologien i dagens versjon er et resultat av det gode kunde samarbeidet som er etablert med Universitet- og høyskoler i Norge, Danmark og Sverige. En viktig suksessfaktor for MOSO fremover er et økt fokus på gode brukeropplevelser. I dag …


← Older posts