MOSO i ProDig

By Elise Thu Johansen

ProDiG er et samarbeidsprosjekt mellom ulike avdelinger og institutter ved Universitetet i Agder og Vennesla- og Kristiansand kommuner. Kommunene satser tungt på å utvikle elever og læreres digitale kompetanse. Ved å innarbeide nye og innovative modeller for samarbeid og kompetanseutveksling mellom universitetet, skoleeiere og praksisskoler, skal lærerutdannere fra praksisfelt og campus sammen utvikle sin egen …


MOSO er under stadig utvikling

By redaksjonen

MOSO inngår flere nye samarbeidsavtaler med Nordiske Universiteter og høyskoler. Det er inngått langsiktige avtaler med b.l.a Universitetet i Agder, Universitet i Halmstad, Universitetet i Trømsø, Høyskolen på Vestlandet, Høyskolen i Vold og Oslo Met Storbyuniversitetet i tillegg til en rekke prosjekter med kortere horisont. Mer enn 3000 studenter og lærere benytter nå MOSO til …


MOSO omtales i svenske Høgre utbildning

By redaksjonen

Erfaringer fra forskning på bruk av MOSO publiseres i det svenske vitenskaplige tidsskriftet “Høgre utbildning”. Studien ser nærmere på erfaringer og effekter ved bruk av MOSO i grunnskolelærer utdanningen og hvordan digitale verktøy kan påvirke lærerdeltakelsen i veiledningsprosessen. Basert på Wengers teori om læring i et praksisfellesskap, har lærerstudenter og veiledere arbeidet på grunnlag av digitale observasjoner. …


UiO tar i bruk MOSO plattformen

By Elise Thu Johansen

Universitetet i Oslo er det eldste og høyst rangerte universitetet i Norge. Universitets institutt for pedagogikk er blant annet det største fagmiljøet for pedagogisk forskning her til lands. Førsteamanuensis Thomas De Lange ved Institutt for Pedagogikk skal nå gjennomføre et prosjekt hvor MOSO plattformen skal brukes av vitenskapelige ansatte ved Universitet i Oslo. Vi har i den …


Effekter med innføring av MOSO i Masteroppgave

By redaksjonen

MASTEROPPGAVE En styrking av praksisopplæringen i lærerutdanningen – en studie av profesjonsutvikling støttet av håndholdt teknologi av Karin Mjelde og Mette Ulvedal, Høgskulen på Vestlandet


Nettverkssamling om digital kompetanse i lærerutdanningen

By redaksjonen

Petter Mathisen var en av foredragsholderne da Utdanningsdirektoratet og Universitetet i Agder inviterte til nettverkssamling 6.-7. November om profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen. Tema: “Læring på tvers av læringsarenaer (LU og praksis)”. Det var stor interesse fra hele landet med bred deltakelse av ledere, lærerutdannere, praksislærere, lærerstudenter og andre som er involvert i lærerutdanning. For …


MOSO til Danmark

By redaksjonen

Aarhus Universitet ble etablert i 1928. I dag er Aarhus Universitet rangert blant de 100 beste universitetene i verden, og blitt et ledende offentlig forskningsuniversitet med internasjonal rekkevidde som dekker hele forskningsspekteret. Universitetet har over 45.000 studenter som representerer mer enn 100 nasjonaliteter. Nå skal Gitte Wichmann-Hansen (Senter for Undervisning og Læring) og Stine Heger …


Innovasjon Norge omtaler MOSO

By redaksjonen

MOSO sin digitale plattform for å øke kvaliteten på praksisveiledningen omtales av Innovasjon Norge. Les artikkelen her.


Stor interesse for tverr skandinavisk seminar om veiledning og teknologi

By redaksjonen

Ler mer her


Universitet i Agder satser på MOSO – Fædrelandsvennen

By redaksjonen

Øker Kvaliteten. Kristian Andersen, studieleder for grunnskolelærerutdanningen på UiA forteller at man lenge har ønskt å ta i bruk teknologi som kan være til hjelp i lærerutdanningen.


← Older posts